S*ABO VOLO´S CATTERY      

 

Hälsningar från katter som flyttat till nya hem

Greetings from cats left for new homes

Höst hälsningar från Silver eller Go´mann som han kallas 2008

************************************************

Autum Greetings from Silver or Go´man as he he is called. 2008

Fågelspan.

*********

Bird watching

Mer fåglelskådning.

****************

Birds are interesting creatures.

Höstkoll av rabatten

****************

Autum flowers checked

Temperaturen av fågelbadet verkar ok. Kom igen fåglar!!!!

**************

Temperature of birdbath seems ok. Come on birds,  have a bath!!

 

Inspektion när matte rensar svamp. Blir det något till mig?

******************

Controll of what mom is doing. Will there be anything for me..?

Vad händer bakom staketet?

*****************

What´s going on outside?

3